Dina Boyarskaya

dina.boyarskaya@epfl.ch +41 21 693 94 80

EPFL > ETU > EDOC > EDCH

Web site: Site web: https://go.epfl.ch/edch

EPFL SB ISIC LSPN
BCH 5409 (Batochime UNIL)
CH-1015 Lausanne

Web site: Site web: https://lspn.epfl.ch

vCard
Données administratives