Sarah Blanc

photo placeholder image

sarah.blanc@epfl.ch

Birth date : 10.10.1999

vCard
Administrative data