Sebastian Krzysztof Fifanski

photo placeholder image

sebastian.fifanski@epfl.ch +41 21 693 68 47

EPFL > ETU > EDOC > EDAM

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edam

Web site: Web site: https://lis.epfl.ch/

vCard
Administrative data