Zhenishbek Zhakypov

zhenishbek.zhakypov@epfl.ch 41 21 693 91 24

Web site: Web site: https://la.epfl.ch/

Web site: Web site: https://rrl.epfl.ch

vCard
Administrative data