Christine Vuichoud

photo placeholder image
Presence
CONGE : jeudi après-midi et vendredi tout le jour LMIS4 : Lundi, mardi après-midi, mercredi REACT - Groupe SCI STI DG : Mardi matin, jeudi matin

EPFL STI IMT LMIS4
BM 3127 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

EPFL SCI STI DG
ELG 105 (Bâtiment ELG)
Station 11
CH-1015 Lausanne

Administrative data