Francine Eglese

EPFL STI IBI-STI LMAM
MED 0 1016 (Bâtiment MED)
Station 9
CH-1015 Lausanne

EPFL ENAC IA GR-ACM
SG 3313 (Bâtiment SG)
Station 15
CH-1015 Lausanne

Données administratives