Vladyslav Smyrnov

EPFL > ETU > EDOC > EDCH

Office: BCH 1410
EPFL > SB > ISIC > LCSO

Web site: Web site: https://lcso.epfl.ch

vCard
Administrative data