Vladyslav Smyrnov

EPFL > ETU > EDOC > EDCH

EPFL SB ISIC LCSO
BCH 4306 (Batochime UNIL)
Av. F.-A. Forel 2
CH-1015 Lausanne

Local: BCH 1410
EPFL > SB > ISIC > LCSO

Web site: Site web: https://lcso.epfl.ch

vCard
Données administratives